Logo

การบริการควบคุมป้องกันกำจัดปลวก

การสำรวจพื้นที่ภายในอาคารเพื่อตรวจเช็คแหล่งขาเข้าทำลายของปลวกและเลือกใช้วิธีการกำจัดดังนี้
- ฉีดพ่นรอบนอกอาคาร ในอาคาร หรืออัดสารเคมีบริเวณที่เป็นดิน หรือเจาะอัดน้ำยาเคมีลงพื้นตามจุดเสี่ยงของตัวอาคารต่างๆ
- สเปรย์สารเคมีตามจุดสำคัญ เช่น มุมเสา วงกบประตู ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ปล่องท่อชาร์ป รอยแตกร้าวของตัวอาคาร
- ใช้สารเคมีชนิดผง พ่นเข้าไปในจุดที่เกิดปัญหาปลวก หรือทางเดินของปลวกทำให้ปลวกตายต่อเนื่อง ตัวต่อตัว และตายยกรังไปในที่สุด

rptpest-termite-control-service-1.jpg rptpest-termite-control-service-10.jpg rptpest-termite-control-service-11.jpg

rptpest-termite-control-service-12.jpg rptpest-termite-control-service-13.jpg rptpest-termite-control-service-14.jpg

rptpest-termite-control-service-15.jpg rptpest-termite-control-service-16.jpg rptpest-termite-control-service-17.jpg

rptpest-termite-control-service-18.jpg rptpest-termite-control-service-19.jpg rptpest-termite-control-service-2.jpg

rptpest-termite-control-service-20.jpg rptpest-termite-control-service-21.jpg rptpest-termite-control-service-22.jpg

rptpest-termite-control-service-23.jpg rptpest-termite-control-service-24.jpg rptpest-termite-control-service-25.jpg

rptpest-termite-control-service-26.jpg rptpest-termite-control-service-27.jpg rptpest-termite-control-service-28.jpg

rptpest-termite-control-service-29.jpg rptpest-termite-control-service-3.jpg rptpest-termite-control-service-30.jpg

rptpest-termite-control-service-31.jpg rptpest-termite-control-service-32.jpg rptpest-termite-control-service-33.jpg

rptpest-termite-control-service-34.jpg rptpest-termite-control-service-4.jpg rptpest-termite-control-service-5.jpg

rptpest-termite-control-service-6.jpg rptpest-termite-control-service-7.jpg rptpest-termite-control-service-8.jpg

rptpest-termite-control-service-9.jpg

Copyright © Right Pest Tech Limited Partnership | ไรท์เพสท์เทค || Contact Us