Menu

Cart

บริการควบคุมป้องกันกำจัดตัวเรือด

กำจัดตัวเรือดโดยไม่ใช้สารเคมี
1.เครื่องดูดฝ่น ใช้ในการทำความสะอาดพรมและพื้นห้อง สามารถกำจัดตัวเรือดที่พบอยู่นอกแหล่งหลบซ่อน
2.ความร้อน เป็นการกำจัดตัวเรือดโดยใช้ความร้อนอาจดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การต้มผ้าปูที่นอน การใช้เครื่องพ่นไอน้ำความร้อน ซึ่งจะทำให้ตัวเรือดตายเมื่อสัมผัสไอน้ำที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 60OC

กำจัดตัวเรือดโดยการใช้สารเคมี
การป้องกันกำจัดตัวเรือดโดยใช้สารเคมีต้องดำเนินการฉีดพ่นเคมีกำจัดแมลงโดยเลือกใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดที่ตัวเรือดยังไม่สร้างความต้านทาน ทั้งนี้ต้องฉีดพ่นสารเคมีให้ทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือดและต้องสำรวจและประเมินผลหลังการควบคุมทุกครั้ง ประมาณ 3-7 วันหลังการฉีดพ่นกำจัดตัวเรือด

บริเวณที่ตัวเรือดชอบวางไข่
1.หัวเตียง ใต้ไม้หัวเตียง ขอบเตียง ฐานรองที่นอน ไม้บัวหัวเตียงและรอบๆห้อง
2.บนที่นอน ขอบที่นอน

3.โต๊ะข้างเตียงสำหรับวางโทรศัพท์และโคมไฟ โคมไฟข้างเตียง

4.พรมบริเวณริมผนังกำแพง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อ เก้าอี้หวาย
5.ผ้าม่าน ผนังห้อง ขอบเสา ขอบหน้าต่าง กรอบรูป บนผนัง ปลั๊กไฟ เป็นต้น

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register