Menu

Cart

บริการควบคุมป้องกันกำจัดหนู

บริการควบคุมป้องกันกำจัดหนู
สำรวจประชากรหนู ตามแหล่งหลบซ่อน แหล่งเส้นทางหากิน การเข้าทำลาย เพื่อเลือกใช้วิธีการกำจัด เช่น กำจัดโดยสารเคมี ประเภทตายช้า ตายเร็ว หรือวางกับดักเช่น วางกรง วางกระดานกาวตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ

การกำจัด
-ภายในอาคาร จะทำการวางกระดานกาวภายในกล่อง เป็นการช่วยป้องกันฝุ่นละอองและการเปียกชื้นของกระดานกาว และมีการบอกจุดตำแหน่งในการวางของภายในอาคารของสถานที่นั้นด้วย
-ภายนอกอาคาร จะทำการวางเหยื่อหนูภายในกล่องหนูภายใน และมีการบอกตำแหน่งในการวางของพื้นที่ในสถานที่นั้น เป็นการป้องกันและกำจัดหนูจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารของโรงงาน

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register