Menu

Cart

บริการควบคุมป้องกันกำจัดมด แมลงสาบ

บริการควบคุมป้องกันกำจัดมด แมลงสาบ
สำรวจแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธ์ เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัดตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่นั้นคือ
-ฉีดพ่นเคมี ตามแหล่งหลบซ่อน ซอกมุมต่างๆภายในอาคารหรือแต้มเจลมด และเจลแมลงสาบ  ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสเปรย์น้ำยาเคมีได้
-ทำการสำรวจจำนวนของแมลงสาบ ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด หลังจากสเปรย์น้ำยาเคมี โดยการวางกับดักบ้านแมลงสาบ  ณ  จุดที่มีปัญหา
-ฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกอาคาร  รอยแตกร้าว  ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ
-พ่นหมอกควัน บริเวณท่อระบายน้ำต่างๆ

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register