Menu

Cart

บริการควบคุมป้องกัน กำจัดรังผึ้ง

ห้างหุ้นส่วนไรท์ เพสท์ เทคมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้เลือกและให้ความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพของไรท์ เพสท์ เทค  มอบหมายหน้าที่สำคัญให้เข้าทำบริการกำจัดแมลงเรือนประทับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register