Menu

Cart

กำจัดปลวกสถานที่ราชการ

การสำรวจพื้นที่ภายในอาคารเพื่อตรวจเช็คแหล่งขาเข้าทำลายของปลวกและเลือกใช้วิธีการกำจัดดังนี้
- ฉีดพ่นรอบนอกอาคาร ในอาคาร หรืออัดสารเคมีบริเวณที่เป็นดิน หรือเจาะอัดน้ำยาเคมีลงพื้นตามจุดเสี่ยงของตัวอาคารต่างๆ
- สเปรย์สารเคมีตามจุดสำคัญ เช่น มุมเสา วงกบประตู ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ปล่องท่อชาร์ป รอยแตกร้าวของตัวอาคาร
- ใช้สารเคมีชนิดผง พ่นเข้าไปในจุดที่เกิดปัญหาปลวก หรือทางเดินของปลวกทำให้ปลวกตายต่อเนื่อง ตัวต่อตัว และตายยกรังไปในที่สุด

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register